Del la Mar Theater Amsterdam

Intergratie Honeywell bij Del La Mar

Het DeLaMar theater is gelegen in hartje Amsterdam op steenworp afstand van het bruisende Leidseplein, met haar vele podia voor hedendaagse muziek, traditionele theaters, filmhuizen en bioscopen. Initiatiefnemer voor dit nieuwste theater in Amsterdam is de VandenEnde Foundation – een cultuurfonds dat in 2001 werd opgericht door Joop en Janine van den Ende, met als voornamelijk doelstelling het stimuleren van cultuur en cultureel ondernemerschap.

Toegangscontrole

1x WINPAK PE-software
135x OmniClass OM30 Smartcard-lezers

CCTV

1x Honeywell modulaire matrix-switch

1x Fusion IV DVR 32 TCP/IP NVR 32

9x Honeywell HCD545X TDN WDR kleurencamera

16x Honeywell HD51X vandalismebestendige minidome kleuren camera
5x Honeywell Acuix ES PTZ binnencamera

Inbraak

1x Galaxy Dimension GD 520 2.5A beveiligingscentrale
1x Galaxy MK7 LCD bediendeel
1x Galaxy Ethernet-module
61x Honeywell DT-7550 PIR AM Dual-melder

De Case

Achter de schermen van het DeLaMar Theater schuilt een bijna ingenieus te noemen organisatorisch systeem, dat een buitengewone inzet vergt op het gebied van beveiliging. Zo is er niet alleen tijdens voorstellingen maar ook daarbuiten een continue stroom van bezoekers en medewerkers die zich door het pand bewegen. Deze mensen, maar ook de faciliteiten met hun waardevolle kunstwerken, voorraden, administratie en andere materiële zaken moeten te allen tijde beschermd worden tegen diefstal en vandalisme.

Tijdens voorstellingensavonden dient er in het DeLaMar Theater rekening gehouden te worden met duizenden aanwezigen; publiek, personeel, bezoekende technici en acteurs, die binnen komen en vervolgens door de verschillende ruimtes stromen. ‘Hierin maken wij een duidelijk onderscheid’, legt Patrick Uni, Gebouwbeheerder van het DeLaMar Theater uit. ‘Wij spreken over ‘Front of House’ en ‘Back of House’ en de beveiliging van elk van deze heeft zijn specifieke eisen’.

Bij ‘Front of House’ moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de aan de straatkant gelegen hoofdingang van het theater. Hier bevinden zich ook de kassa’s voor kaartverkoop en de ingang voor de vele wekelijkse evenementen zoals, productpresentaties, symposia, seminars en gala’s. De veiligheid van alle bezoekers, werknemers, kunstwerken en faciliteiten moeten doorgaans en bij voorkeur op onopvallende wijze gegarandeerd kunnen worden. Zodoende kunnen bezoekers zich welkom voelen en de mogelijkheid krijgen om zich vrij door het theater te bewegen en zonder restricties, op eigen initiatief, bijvoorbeeld de fotocollectie bekijken of de sanitaire gelegenheden bezoeken.

Uit beveiligingsoogpunt is het zaak dat bepaalde functionele ruimtes van het theater afgesloten worden voor het publiek. Echter moet hier rekening worden gehouden met het werkend personeel dat zich op soepele wijze moet kunnen bewegen tussen de publieke ruimtes en, afhankelijk van functie, de voorraden, spoelkeuken, kantoren of andere delen van het theater.

De ‘achtergelegen’ personeelsfaciliteiten worden intern aangeduid met ‘Back of House’. Dit deel omvat het organisatorisch e gedeelte van het theater, zoals de artiesteningang, de kleedruimtes, personeelsrestaurant, kantoren, de bühne, pianoberging en ruimtes voor de techniek. Ook hier ligt een uitdaging op het gebied van een continue stroom van mensen. Er worden vaak verschillende voorstellingen na elkaar gerepeteerd en iedere voorstelling heeft haar eigen acteurs, regie, technisch staff voor licht en geluid, kostuums en muzikanten. Er wordt hierbij o.a. gebruik gemaakt van kleedkamers, waar de betreffende personen tijdens het repeteren persoonlijke en soms waardevolle spullen veilig moeten kunnen achterlaten. Ook heeft elke voorstelling haar eigen scenografie met de daarvoor benodigde technische gereedschappen, meubilair en andere noodzakelijke kostbaarheden, waarvan het belang groot is dat deze tussen repetities en voorstellingen door veilig kunnen worden achtergelaten in een goed beveiligde ruimte die alleen voor bepaalde leden van het productieteam op relevante tijden toegankelijk is.

De wisselende programmeringen, teams, functiegroepen en de daaraan gekoppelde autorisatieniveaus voor het wel of niet mogen betreden van bepaalde ruimtes op bepaalde tijden, creëerde de behoefte aan een geavanceerd beveiligingsontwerp.

Geleid door voorgaande positieve ervaringen met beveiligingsinstallaties op locaties van Endemol Productions bepaalde het DeLaMar Theater dat ook dit project ingevuld diende te worden met Honeywell als beveiligingsleverancier.

Daarnaast werd gezocht naar een partner met verregaande kennis op het gebied van geavanceerd integratieontwerp en -installatie. ‘Wij zochten een betrouwbare beveiligingspartner met specifieke en specialistische kennis. Voor ons lag de keuze voor Shield Beveiligingstechniek hierdoor voor de hand’, aldus Uni. ‘Daarnaast speelde ook persoonlijke chemie een rol, er wordt een jarenlange professionele relatie met elkaar aangegaan, waarbij soms zeer intensief moet worden samengewerkt om tot een innovatieve, op maat gemaakte, oplossing te komen, het was zodoende dus belangrijk om een partij te kiezen die als het ware dezelfde taal sprak’.

Vanaf het begin van het project was voor zowel het DeLaMar theater als Shield Beveiligingstechniek duidelijk dat de oplossing lag in het toegangscontrole platform Honeywell WIN-PAK, met daarin geïntegreerd zowel videobewaking als inbraakdetectie. Dit gerenommeerde softwarepakket is speciaal ontworpen voor de integratie van geavanceerde beveiligingssystemen en is zeer gebruiksvriendelijk op het gebied van functionaliteit, flexibiliteit, schaalbaarheid en beheer.

WIN-PAK biedt de gebruiker de mogelijkheid om de toegangscontrole en daarin geïntegreerde beveiligingssystemen te beheren op basis van plattegronden. Zodoende heeft men in het DeLaMar Theater ervoor gekozen om het bewezen betrouwbare Honeywell Galaxy Dimension inbraakpaneel met WIN-PAK te laten integreren. Voor de video-integratie koos men voor een selectie analoge en IP-camera’s uit de Honeywell ACUIX- en Performance-serie in combinatie met Honeywell Fusion IV 32-kanaals DVR met Honeywell VideoBlox.

Het Galaxy Dimension inbraakpaneel is zelf instaat om inbraakbeveiliging met toegangscontrole in 32 onanafhankelijke blokken te integreren en kan tot 520 zones en 64 deuren beveiligen. Daarbij zij op strategische locaties in het gebouw 60 DT-7550 Dual PIR-sensors met antimask geplaatst, waarvan sommigen zijn aangesloten op camera’s voor voor videoverificatie.

Ten behoeve van de toegangscontrole heeft het DeLaMar Theater gekozen voor een toegangscontrolesysteem op basis van kaarten. Hiervoor zijn 135 OmniClass-kaartlezers geïnstalleerd.

Het camerasysteem bestaat uit een combinatie van analoge en IP-camera’s met hoge resolutie en True Day/Night-functionaliteit die zijn aangesloten op een Honeywell Fusion IV hybride-DVR, waardoor de voordelen van beide technologiën maximaal worden benut. De koppeling met de audio/video-matrix VideoBloX met real-time diagnostiek, maakt het systeem zeer gebruiksvriendelijk.

Middels het integratieplatform WIN-PAK werd het voor het DeLaMar Theater niet alleen mogelijk om de individueel gekoppelde systemen met elkaar te integreren, maar ook om het complete systeem te beheren middels intuïtief te programmeren plattegronden.

Met name het gemakkelijke beheer voor alle beveiligingsmedewerkers was een cruciaal punt. Het systeem moest flexibel zijn in gebruik met betrekking tot de wisselende programmering van het theater, maar daarnaast gebruiksvriendelijk, zodat niet alle medewerkers bij elke programmawijziging op de hoogte gesteld diende te worden. Daarnaast was het van belang dat slechts enkele personen, zoals de sleutelhouder van het theater, complete inzage en autorisatie had om complete beveiligingssysteem bij behoefte aan te passen.

In WIN-PAK is het eenvoudig om een ongelimiteerd aantal functieniveaus in te richten, waardoor bepaalde functionaliteiten of de toegang tot bepaalde faciliteiten alleen door vooraf gerechtigden kunnen worden gewijzigd. Overeenkomstig zijn ook de ‘command files’ in te delen volgens autorisatielagen.

Concreet betekent dit dat zelfs tijdelijke receptiemedewerkers naar behoefte bepaalde plattegronden of functionaliteiten binnen plattegronden, zoals tijdelijke openstelling, kunnen wijzigen, zonder dat dit beveiligingsrisico’s voor het theater teweeg brengt. Ook kunnen deze personen tijdelijke autorisatiekaarten aanmaken voor bezoekers die in bepaalde delen van het theater moeten zijn, bijvoorbeeld alleen in de kantoren of alleen in de bedrijfskantine.

Door gebruik te maken van plattegronden is het voor de receptiemedewerkers met weinig bevoegdheden overzichtelijk hoe de faciliteiten zijn inricht. Zo wordt visueel gemaakt welke deuren open zijn gesteld en wanneer er een beveiligingsrisico ontstaat, zoals een deur die op een kier wordt gezet of zelfs geforceerd. De receptionist hoeft dus geen grondige kennis te hebben van de algehele beveiliging en het op dat moment van toepassing zijnde openstellingsschema, omdat het systeem een eventueel incident automatisch meldt via een pop-up op de plattegrond. Zo is duidelijk te zien waar zich de melding voordoet en welk type melding het betreft. Bij bepaalde toegangspunten, zoals bijvoorbeeld nooddeuren, waar camerabewaking extra belangrijk zijn heeft de receptie tevens de beschikking over camera’s die ze zelf kunnen besturen. Er kan bij een melding direct realtime geverifieerd worden wat zich ter plaatse voordoet.

De voordelen van het beveiligingsontwerp dat het DeLaMar Theater met Shield Beveiligingstechniek maakte in combinatie met de functionaliteiten van de gekozen Honeywell-producten zijn legio, zo komt het tegemoet aan alle vooropgestelde beveiligingseisen als ook aan de later geformuleerde wensenlijst.

Sinds de opening zijn er slechts enkele incidenten geweest in de vorm van ontvreemdingen in de kleedkamers. Deze waren te wijten aan het tijdelijk openzetten van enkele deuren, waarna vergeten werd deze te sluiten.

‘De uitdaging in het project was niet allen het ontwerpen van en in alle opzichten werkbaar systeem, maar tevens het uitsluiten van problemen die kunnen ontstaan door menselijke fouten’ – verklaart Stephan Azijnman – projectleider en mede-eigenaar van Shield Beveiligingstechniek. ‘Daardoor is er in dit geval bewust voor gekozen om inbraakbeveiliging met het videobewakingssysteem te integreren. Deze worden meestal los van elkaar geïmplementeerd.’

De voordelen van deze integratie werd al vóór de opening duidelijk. Tijdens een incident bij een van de toegangsdeuren tussen Front en Back of House had een receptionist polshoogte genomen door via de bestuurbare camera de locatie goed te bekijken. Na de verificatie liet deze echter onbedoeld de camera in de ingezoomde positie staan, waardoor de toegangsdeur niet langer optimaal bewaakt werd. Dankzij de integratie was het een kleine moeite om een tijdcode en een standaard camera-instelling aan het systeem toe te voegen, waardoor de camera na een bepaalde tijdsinterval weer automatisch in de uitgangspositie wordt teruggezet. ‘Ook het automatisch vergrendelen van een tijdelijk opengestelde deur is sindsdien beveiligd met een tijdscode’ voegt Uni toe.

Ze zijn beiden van mening dat de flexibiliteit de kracht van het systeem is. Het systeem is optimaal geschikt voor programmeren van nieuwe functionaliteiten en staat zelfs toe dat eigen scripts of producten van derden gemakkelijk geïntegreerd kunnen worden. Zodoende is de gebruiker ook met het oog op de toekomst niet beperkt wanneer hij het systeem wil uitbreiden met de allernieuwste beveiligingsinnovaties. Het resultaat is dat bezoekers, personeel, theatermakers en duizenden euro’s aan techniek, instrumenten, voorraden en persoonlijke eigendommen veilig en beveiligd zijn in het De La Mar Theater.

Shield Beveiligingstechniek is specialist in elektronische beveiliging. Met gebruikmaking van innovatieve producten en systemen zijn ze vooruitstreven in de integratie van toegangscontrole, camerasystemen en inbraaksignaleringssystemen. Shield Beveiligingstechniek is daarnaast deelnemer aan het Honeywell Channel Partner Programme waar het de Gold-status heeft verworven. Deze status toont aan dat Shield Beveiligingstechniek gedegen kennis heeft op het gebied van de geïntegreerde productseries van Honeywell, maar ook dat zij hebben bewezen in staat te zijn om met blijvend succes complexe beveiligingsoplossingen van variërende omvang te kunnen ontwerpen, installeren en onderhouden.

Op zoek naar de beveiligingsoplossing voor uw organisatie?

Comments are closed.